Servicii

Oferim servicii de reprezentare, asistenta juridica, consultanta, negocieri in:
Drept de autor si drepturi conexe, proprietate industriala (marci etc.)
 • Asiguram consultanta juridica, redactari de actiuni, asistenta juridica si reprezentare in litigii
 • Asiguram reprezentare in vederea depunerii documentatiei necesare in relatia cu Oficiul Roman pentru Drepturi de Autor, precum si cu Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.
 • Redactare contracte, cereri, opozitii, contestatii in materie de proprietate intelectuala.

Drept civil si procesual civil, Litigii/Arbitraj
 • Consultanta juridica;
 • Redactari de cereri si actiuni in justitie;
 • Asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de orice grad;
 • Reprezentare juridică în procedura de arbitraj comercial în faţa Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României;
 • Reprezentare juridica in fata oricaror persoane de drept public sau privat;
 • Negocieri;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare atât pentru persoane fizice, cat si juridice într-o arie vastă de litigii civile, apararea dreptului de proprietate si alte drepturi, revendicari, actiuni posesorii, exproprieri, evacuare, granituiri, desfiinţare lucrări, partaj-ieşire din indiviziune;
 • Procese privitoare la recuperarea daunelor;
 • Succesiuni;
 • Recuperari de creante;
 • Iesiri din indiviziune;
 • Litigii în materia legilor de retrocedare nr. 18/1991, 10/2001;
 • Tranzactii,redactare de contracte civile de orice fel, alte cereri;
 • Asistenţă în derularea de proiecte imobiliare;
 • Orice alte activităţi de consultanţă juridică în materie imobiliară.

Societati comerciale si Insolventa
 • Redactare acte juridice (contracte, cereri, notificări, tranzacţii etc.);
 • Participare la concilieri, negocieri;
 • Constituiri de societati comerciale; Elaborarea, redactarea si atestarea actului constitutiv si a celorlalte acte ale societatilor comerciale necesare pentru depunerea dosarului la Oficiul Registrului Comerţului;
 • Asistarea societatilor in activitatea curenta;
 • Asistenta in pregatirea si derularea adunarilor generale;
 • Majorari si reduceri de capital social si cesiuni;
 • Schimbari si/sau stabiliri de sedii sociale, puncte de lucru, etc.;
 • Numiri si revocari de administratori si cenzori;
 • Dizolvări/Lichidări societăţi comerciale;
 • Reprezentare juridica in litigii in orice faza procesuala, precum si in procedura de conciliere prealabila;
 • Arbitraj comercial;
 • Reprezentare juridica in materia insolventei atat pentru debitor, cat si pentru creditor.

Recuperare debite – Executare silita – Somatii si Ordonante de plata
 • Acordam asistenta juridica, redactam cereri si asiguram reprezentarea tuturor clientilor nostri in cadrul fazei de executare silita a hotaririlor judecatoresti sau altor titluri executorii precum si in vederea investirii cu formula executoriei a diferitelor titluri de valoare (cecuri, bilete la ordin);
 • Procedura somatiei si ordonantei de plata.

Drept administrativ si fiscal
 • Asiguram consultanta juridica, redactari de actiuni, asistenta juridica si reprezentare in litigii, anulari de acte ale administratiei publice;
 • Reprezentare în relaţia cu autorităţi şi organe administrative;
 • Asistenţă sau reprezentare pentru persoane juridice române sau străine în procedurile administrative sau judiciare de contestare a actelor de control;
 • Consultanţă, asistenţă sau reprezentare în legătură cu proceduri judiciare de control al actelor emise de autorităţi ale administraţiei centrale sau locale, sau de instituţii cu atribuţii administrative (contestaţii, litigii în contencios administrativ la instanţe de orice grad) asistenţă în obţinerea de avize, autorizaţii în domenii având legătură cu activitatea societăţilor comerciale.

Dreptul Muncii
 • Consultanţă şi redactare contracte de muncă, de management, redactarea clauzelor speciale de confidenţialitate sau stabilitate, de pregătire profesională;
 • Consultanţă în vederea negocierii contractelor colective/individuale de munca;
 • Asistenţă în soluţionarea prin negociere a neînţelegerilor dintre angajaţi şi angajatori, apărute în legătură cu executarea contractelor de muncă, intervenind fie pentru societăţi comerciale angajatoare, fie pentru cei angajaţi;
 • Asistenţă sau reprezentare în litigii de muncă în faţa instanţelor specializate de dreptul muncii redactate de cereri/contestatii privind concedierea colectiva/individuala, reprezentare in fata instantelor judecatoresti de orice grad.
 • Pretenţii referitoare la neîncasarea sumelor datorate.

Dreptul Familiei
 • Consultanta, redactari de actiuni, asistenta juridica si reprezentare in litigii;
 • Divorţul;
 • Partajul de bunuri comune – obţinute fie prin negociere, fie pe cale judecătorească;
 • Recunoaşterea paternităţii;
 • Pensie de intretinere.

Organizaţii Non-Guvernamentale – Asociaţii si Fundaţii
 • Redactare si atestare acte, depunere si sustinere cereri de constituire si modificari asociatii si fundatii;
 • Oferim consultanţă pe parcursul desfăşurării activitatii ONG, inclusiv referitor la modificarea statului fundaţiei sau asociaţiei (modificarea sediului, a componentei organelor de conducere, etc.) şi înregistrarea acestora la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Judecătorie;
 • Asigurăm asistenţă şi consultanţă Asociaţiilor de Proprietari/Locatari.

Drept Public – Achizitii Publice
 • Intocmire, urmarire proceduri de achiziti publice.

Protectia consumatorului
 • Oferim consultanţă în ceea ce priveşte modalităţile de protecţie asupra abuzurilor sau nerespectării drepturilor pe care le aveţi – atat ca şi societăţi, cât şi ca persoane fizice – ca şi cumpărători sau beneficiari de servicii, precum si reprezentare juridica in litigii in domeniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.